Видео - дом за възрастни Аркадия

Ежеседмичната музико терапия в дом за възрастни АРКАДИЯ (arkadia.bg) се превърна в празнично хоро .