Персонал - дом за възрастни Аркадия

На разположение на живущите в Дом за възрастни или дом за стари хора АРКАДИЯ са:

  • Три медицински сестри;
  • Десет санитарки;
  • Две професионални готвачки;
  • Лекар;
  • Управител - бакалавър по здравни грижи;

Всички са висококвалифицирани и с богат опит в своята област на реализация.

24 часа в денонощието има дежурна медицинска сестра, която следи за всяка промяна в здравословното състояние на всички живущи в дома. При наличие на тежко болен и необходимост от непрекъснатото му наблюдение се включва камера и състоянието му се следи непрекъснато на монитор, който е поставен на видно място за сестрата.

Дневната смяна се поема от две медицински сестри и пет санитарки, които се грижат за хигиената в дома, а също така помагат при провеждане на тоалета на всеки - няколко пъти на ден. За забавлението и разходките се грижат всички без изключение.