Услуги - дом за възрастни Аркадия

Дом за възрастни, дом за стари хора или старчески дом, както и да  наречете нашият дом няма да е напълно коректно, тъй като в дома пребивават и не толкова стари хора . 

Услуги не е точната дума за грижите, които се полагат за настанените в нашия (техен) дом.

Грижите включват всекидневно и индивидуално обслужване на всеки, в зависимост от неговите конкретни нужди във всеки един момент.

На първо място е поставена личната хигиена на хората и помещенията, които обитават - тя се поддържа на много високо ниво. Храненето е минимум четирикратно и е съобразено с възрастта и конкретното състояние на всеки от живущите. За спазващите диета, храната се приготвя отделно.

Разбира се преди всичко се грижим за здравето на хората. Медицинският персонал реагира компетентнои адекватно на всяка промяна в здравословното състояние на живущите. Следи се непрекъснато кръвното налягане и стриктното вземане на лекарствата в точното време според лекарското предписание. Всяка седмица лекарят на дома извършва профилактичен преглед на всички и при необходимост коригира лечението или предписва консултация със съответния специалист.

Всяка неделя без изключение се изнася концерт от професионални музиканти на клавишни и струнни инструменти . Те изпълняват както класически произведения така и стари градски и популярни български песни .

При проявен интерес организираме екскурзии до многобройните манастири и красиви местности в околоностите на Лозен, Герман и Панчарево. Организира се тържествено честване на всички рождени дни и официални празници.